Informatie

VAR. Verklaring vervangen voor DBA.

Per 1 mei 2016 is (VAR) Bewijs komen te vervallen, hiervoor is Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet. DBA) per 1 mei 2016 ingegaan. Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, is besloten om de handhaving van de wet DBA uit te stellen tot ieder geval 1 januari 2018. Over deze periode zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen.

Onderzoek criteria uit arbeidsswetgeving.

Het afschaffen van de VAR heeft bij opdrachtgevers en zzp´ers voor onrust en onzekerheid gezorgd. Opdrachtgevers zijn niet meer – zoals in de tijd van de VAR – gevrijwaard van het betalen van loonheffingen als achteraf sprake was van loondienst. Uw opdrachtgever is nu samen met u verantwoordelijk voor de manier waarop u voor hem werkt. de regel (arbeidswetgeving) die bepalen of u in loondienst bent of niet zijn niet veranderd. Wel is veel zichtbaarder geworden wanneer er volgens deze regels sprake is van loondienst.

Veel zzp´ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sins de invoering van de wet DBA. daarom gaat het kabinet samen met onder meer sociale partners de arbeidswetgeving onder de loep nemen. Het kabinet gaat uitzoeken hoe de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst concreter of anders ingevuld kunnen worden. Het kabinet wil haast maken met het onderzoek en hoopt nog vóór een volgende regeerakkoord met resultaten te komen.

Geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen tot in veder geval 2018

Zolang het kabinet met het onderzoek bezig is, maar in ieder geval tot 1 januari 2018 wordt de handhaving van Wet DBA uitgesteld. het uitstel wordt verlengt als het kabinet op 1 januari 2018 nog bezig is met onderzoek.

Als eenopdrachtgever i in deze periode inhuurt en wij achteraf constateren dat er sprake is van loondienst, swiss replica breitling navitimer zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen. In dat opzicht kunnen uw opdrachtgevers dus met een gerust hart zaken met u doen. Wel gaan we optreden tegen kwaadwillenden. Wat wij hieronder verstaan, leest u in de bijlage.

Wat verstaan wij onder kwaadwillenden?

Kwaadwillenden is de  opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk spraak is van dienstbetrekking (en daar mee een oneigenlijke finacieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

Urenspecificatie:

Via onderstaande link kunt u het urenbriefje downloaden:

Algemene Voorwaarden:

Via onderstaande link kunt u onze Algemene voorwaarden downloaden: